Dringo yn Eryri

Eryri yw'r dewis perffaith ar gyfer dringo creigiau. Gyda lleoliadau amrywiol yn addas ar gyfer y dechreuwr drwodd i arbenigwr, mae digon i ddewis ohono. Mae'r sesiwn blasu hanner diwrnod hon yn berffaith i'r rhai a hoffai roi cynnig ar ddringo creigiau yn yr awyr agored ac nad oes ganddynt lawer o brofiad blaenorol. Rydyn ni'n cadw ein grwpiau'n weddol fach i sicrhau bod gennych chi amser cofiadwy o ansawdd yn dringo yn yr awyr agored. Mae ein holl hyfforddwyr yn gymwysedig, wedi'u hyswirio, yn brofiadol a byddant yn eich cyflwyno i hanfodion dringo yn yr awyr agored o osod helmed a harnais, clymu clymau, symud yn effeithlon ac yn ddiogel wrth ddringo, drwodd i abseilio i lawr y graig i orffen!

Dyma be oedd Elinor o De Cymru yn feddwl o'i profiad dringo:

"Cawsom fore gwych yn profi dringo am y tro cyntaf. Esboniodd Steve bopeth ac fe wnaethom ni i gyd fwynhau'r dringo a'r abseilio. Fe wnaethon ni gyflawni llawer mwy nag yr oeddwn i'n ei ddisgwyl ac rydyn ni'n gobeithio ei wneud eto yn fuan."

Mae'r gost yn gyfradd ddydd gynhwysol sy'n golygu pan fyddwch chi'n archebu, mae'n cael ei archebu ar eich cyfer chi yn unig neu ar eich cyfer chi a hyd at 3 aelod ychwanegol o'ch grŵp. Mae hyn yn golygu, yn wahanol i gwmnïau eraill, ni fyddwn yn canslo eich archeb oherwydd niferoedd annigonol. Rydyn ni'n cadw ein cymarebau'n isel fel eich bod chi'n cael profiad personol o ansawdd ac p'un a ydych chi'n deithiwr unigol neu'n dod â rhai ffrindiau gyda chi, fe wnawn ni'n siŵr eich bod chi'n derbyn gofal o safon uchel.

Dringo yn Eryri


Yn addas i

 • Teuluoedd a ffrindiau
 • Unigolion
 • Grwpiau bychain
 • Dechreuwyr

Cyrsiau yn cynnwys

 • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
 • Offer diogelwch grŵp
 • Tystysgrif Presenoldeb
 • Offer technegol
 • Hyfforddwr cymwys, yswiriedig a phrofiadol

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

1 diwrnod

Cost y cwrs

£135

Cymhareb cwrs

1:4

Yr amser sy’n ofynnol

4 awr

Argaeledd

Gofynnwch os gwelwch yn dda


Dyddiadau

Dyddiad Cwrs Pris

Dewis dyddiad cwrs & archebu nawr!

Please enquire for dates!


Disgrifiad o’r cwrs

Dechreuwn gyda'r holl bethau sylfaenol i sicrhau bod gennych arferion dda yn y sgiliau sy'n ofynnol i ddechrau dringo'n ddiogel. Bydd hyn yn cynnwys yr offer, dewis a gofal rhaffau, gwahanol glymau, systemau a dulliau dringo.

Gallwn deilwra'r cwrs i weddu i'ch uchelgeisiau ac mae magu hyder yn rhan fawr o'r sesiwn. Bydd eich hyfforddwr yn galonogol, yn gymwynasgar ac yn brofiadol i sicrhau eich bod yn cael y gorau o'r dydd!

Mae ein holl gyrsiau dringo wedi'u lleoli yn ardaloedd Llanberis neu Gwm Ogwen ond efallai y byddwn hefyd yn newid y lleoliad i weddu i'r tywydd ar y diwrnod.

Mae'r gost yn gyfradd ddydd gynhwysol sy'n golygu pan fyddwch chi'n archebu, mae'n cael ei archebu ar eich cyfer chi yn unig neu ar eich cyfer chi a hyd at 3 aelod ychwanegol o'ch grŵp. Mae hyn yn golygu, yn wahanol i gwmnïau eraill, ni fyddwn yn canslo eich archeb oherwydd niferoedd annigonol. Rydyn ni'n cadw ein cymarebau'n isel fel eich bod chi'n cael profiad personol o ansawdd ac p'un a ydych chi'n deithiwr unigol neu'n dod â rhai ffrindiau gyda chi, fe wnawn ni'n siŵr eich bod chi'n derbyn gofal o safon uchel.

Nodyn: Mae ein holl staff yn gymwys, wedi'u hyswirio, yn brofiadol ac yn meddu ar gymwysterau cymorth cyntaf cyfredol.

Amserlen y cwrs

 • Cyfarfod a chyfarch am 9.30yb
 • Dringo ac abseilio
 • Gorffen tua 1yh

Yr holl offer technegol a diogelwch a ddarperir ganddo ni

Cysylltwch â ni am gyrsiau / diwrnodau preifat.

Anfonir manylion llawn ar ôl derbyn eich ffurflen archebu a'ch taliad.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho

POLISÏAU PREIFATRWYDD, CWCIS A GDPR

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r cwrs

Cawsom fore gwych yn profi dringo am y tro cyntaf. Esboniodd Steve bopeth mor dda ac fe wnaethom ni i gyd fwynhau'r dringo a'r abseilio. Fe wnaethon ni gyflawni llawer mwy nag yr oeddwn i'n ei ddisgwyl a gobeithio ei wneud eto yn fuan.
Elinor

Stephen made me feel totally safe throughout the day.So pleased I abseiled down that cliff!
Charlotte


Lluniau