Amdanom ni

Y cymhelliant tu ôl i Anelu yw darparu gweithgareddau diogel, proffesiynol a chyfeillgar yn Eryri Gogledd Cymru. Rydyn ni'n angerddol am ddarparu profiadau o ansawdd i bobl ac rydyn ni'n credu y dylai'r awyr agored gynnig cyfleoedd i bawb wrth barchu'r amgylchedd, cymunedau lleol a'r ardaloedd hyfryd rydyn ni'n byw ac yn gweithio ynddo!

Perchennog Anelu yw Stephen Jones, sydd gyda cymhwyster Arweinydd Mynydd Haf a Gaeaf, Hyfforddwr Wylltgrefft a Hyfforddwr Dringo Creigiau. Mae'r holl staff sy'n gweithio i'r cwmni yn brofiadol, yn gymwysedig, wedi'u hyswirio ac mae ganddynt gymhwyster Cymorth Cyntaf.

Rydym yn ddarparwr awdurdodedig o dan yr Awdurdod Trwyddedu Gweithgaredd Antur (AALA), sy'n caniatáu inni gynnig gweithgareddau anturus i rai dan 18 oed gan gynnwys ysgolion, grwpiau ieuenctid, grwpiau sgowtiaid a theuluoedd.

Mae enw ein cwmni yn ddwyieithog - Anelu yw'r fersiwn Gymraeg wedi'i chyfuno â'r Saesneg: Aim Higher. Fel cwmni lleol sy'n gweithio yng Ngogledd Cymru, mae ein holl staff yn lleol ac yn ddwyieithog sy'n dangos ein parodrwydd i fuddsoddi mewn pobl leol sydd yn ei dro yn cyfrannu at eu cymunedau lleol.