Amdanom ni

Sefydlwyd Anelu gan Stephen Jones ac mae'n ymfalchio fod y cwmni wedi ei sefydlu yn ardal Eryri.

Y nod tu ôl i Anelu yw cynnig cyrsiau proffesiynol, cyfeillgar ac ymarferol.

Mae mynyddoedd wedi bod yn rhan o fywyd Stephen ers dros 25 mlynedd. Mae ei deithiau wedi ei ddenu o Fethesda, ei bentref genedigol yn Nyffryn Ogwen, i Ffrainc, Swistir, Ewrop, Norwy ac i rannau o Dde America. Mae Stephen wedi gweithio ar hyd mynyddoedd yr Alban, Y Llynnoedd a Dartmoor a hynny yn ystod yr haf a’r gaeaf.

Mae gan Stephen gymhwyster Arweinydd Mynydd haf a gaeaf. Bu'n hyfforddwr sgio ac mae'n gyn-aelod o'r Royal Marines. Mae blynyddoedd o weithio yn y mynyddoedd gyda grwpiau gwahanol wedi galluogi Stephen i gael profiadau eang ac amrywiol.

Cynigia Stephen brofiadau dringo ar waliau dan do a thu allan ar graig hefyd.

Fel darparwr swyddogol yr Adventorous Activities Licensing Service (AALS), mae Stephen yn gallu cynnig gweithgareddau a rhaglenni i blant -18 yn cynnwys gweithgareddau i ysgolion, mudiadau a theuluoedd. Yn ogystal, mae’n cynnig cyrsiau sgiliau bryn a mynydd wedi eu hawdurdodi o dan faner Mountain Training.

Cymraeg yw prif iaith Stephen ac mae’n awyddus i hybu'r Gymraeg a diwylliant a hanes lleol. Mae hefyd yn awyddus i hyrwyddo atyniadau a chymunedau Cymru, yn arbennig yn Eryri.