Amdanom ni

Sefydlwyd Anelu gan Stephen Jones ac mae wedi'i leoli yng nghanol Eryri yng Ngogledd Cymru.
Y cymhelliant y tu ôl i Anelu yw darparu profiadau diogel, proffesiynol a chyfeillgar. Cred Stephen y dylai'r awyr agored ddarparu cyfleoedd i bawb ac er bod parchu ein hamgylchedd, ein cymunedau a'n tirwedd ar flaen y gad yn y busnes, rydym hefyd yn cydnabod y cyfleoedd syfrdanol sydd gennym yn y DU.

Mae mynyddoedd wedi bod yn rhan o fywyd Stephen ers dros 25 mlynedd. Mae ei deithiau wedi ei ddenu o Fethesda, ei bentref genedigol yn Nyffryn Ogwen, i Ffrainc, Swistir, Ewrop, Norwy ac i rannau o Dde America. Mae Stephen wedi gweithio ar hyd mynyddoedd yr Alban, Y Llynnoedd a Dartmoor a hynny yn ystod yr haf a’r gaeaf.

Mae gan Stephen gymhwyster Arweinydd Mynydd haf a gaeaf. Bu'n hyfforddwr sgio ac mae'n gyn-aelod o'r Royal Marines. Mae blynyddoedd o weithio yn y mynyddoedd gyda grwpiau gwahanol wedi galluogi Stephen i gael profiadau eang ac amrywiol.

Cynigia Stephen brofiadau dringo ar waliau dan do a thu allan ar graig hefyd.

Fel darparwr swyddogol yr Adventorous Activities Licensing Service (AALS), mae Stephen yn gallu cynnig gweithgareddau a rhaglenni i blant -18 yn cynnwys gweithgareddau i ysgolion, mudiadau a theuluoedd. Yn ogystal, mae’n cynnig cyrsiau sgiliau bryn a mynydd wedi eu hawdurdodi o dan faner Mountain Training.

Cymraeg yw prif iaith Stephen ac mae’n awyddus i hybu'r Gymraeg a diwylliant a hanes lleol. Mae hefyd yn awyddus i hyrwyddo atyniadau a chymunedau Cymru, yn arbennig yn Eryri.