Mae ein teithiau cerdded teuluol wedi'u teilwra i bob grŵp fel bod eich profiad yn unigryw ac rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau eich bod chi'n gadael gydag atgofion arbennig o'ch diwrnod yn cerdded yng Ngogledd Cymru. Bydd eich tywysydd yn gymwysedig, wedi'i yswirio ac yn brofiadol. Mae ein holl tywysyddion hefyd yn siaradwyr Cymraeg rhugl a byddant yn dod â chwedlau'r ardal yn fyw trwy esbonio'r ystyron y tu ôl i'r enwau Cymraeg. Mae nhw i gyd hefyd yn "Llysgenhadon Eryri" sy'n golygu eu bod wedi cael hyfforddiant ac asesiad pellach i sicrhau bod ganddyn nhw wybodaeth unigryw ac arbennig i gyfoethogi'ch diwrnod. Gallwn ddarparu codi a gollwng trwy drefniant ymlaen llaw ar gyfer hyd at wyth cleient gyda'n cerbyd cyfforddus sydd hefyd â digon o le i'ch bagiau.

Mae gennym amrywiaeth eang o deithiau cerdded sy'n amrywio o teithiau natur lefel isel a llwybrau hanes i anturiaethau mynyddig mwy egnïol. Mae'r lleoliadau'n amrywio o Ynys Môn i lawer o ardaloedd ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Dyma ddetholiad o'r teithiau cerdded rydyn ni'n eu cynnig:
Gwarchodfa Natur Tre Ceiri / Yr Eifl - golygfeydd gwych, amrywiaeth o dir a llawer o hanes a bywyd gwyllt
Dinas Emrys - dysgwch am y frwydr enwog rhwng dreigiau wrth gerdded trwy goedwigoedd hynafol a gorffen gyda choffi mewn caffi lleol
Beddgelert o Nantmor - drosodd a thrwy hen ddyffryn mwyngloddio, i Llyn Dinas ac yn ôl ar hyd llwybr lefel isel i Beddgelert i gael hufen iâ wrth lan yr afon!
Ynys Llanddwyn - lleoliad arfordirol syfrdanol ar Ynys Môn lle rydyn ni'n cerdded trwy warchodfa natur i ynys ramantus Ynys Llanddwyn
Llwybr Llechi Eryri - llwybr cymharol newydd sy'n ymdroelli trwy'r diwydiant llechi a chymunedau Gogledd Cymru. Rydym yn cynnig y llwybr cyfan neu mewn rhannau dros ddyddiau penodol. Llwybr gwych lle fydd un o'n tywysyddion yn cyfoethogi'ch profiad.
Teithiau mynydd - ffansi cyrraedd copa neu ardal fynyddig benodol ond ddim yn siŵr sut i gyrraedd yno ac yn ôl yn ddiogel? Bydd ein tywyswyr proffesiynol yn gofalu am y llywio, yn gofalu amdanoch ac yn sicrhau eich bod yn cael diwrnod allan gwych. Mae ardaloedd y Carneddau, Glyderau a'r Wyddfa i gyd ar stepan ein drws.

Teithiau teulu

Teithiau cerdded teuluol sy'n cyfuno golygfeydd gwych, straeon am chwedlau a hanes a gyda chyfleoedd i arsylwi natur a bywyd gwyllt ar hyd y ffordd. Holwch am ddyddiadau a theithiau cerdded sy'n addas i'ch grŵp. Ar gael trwy gydol y flwyddyn, yr haf a'r gaeaf.


Yn addas i

  • Teuluoedd, ffrindiau a grwpiau

Cyrsiau yn cynnwys

  • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
  • Tywyswr gyda phrofiad, cymhwyster ac yswiriant
  • Offer diogelwch grŵp

Crynodeb o’r teithiau

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Teithiau

1 diwrnod

Cost y teithiau

£180

Cymhareb teithiau

1:8

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod

Argaeledd

Ia


Dechrau

Dyddiad dechrau’r teithiau

Dechrau: 30 Jul 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 04 Aug 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 09 Aug 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 16 Aug 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 21 Aug 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 26 Aug 2021 - ( 1 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r teithiau

Mae gennym amrywiaeth eang o deithiau cerdded sy'n amrywio o teithiau lefel isel a llwybrau hanes i anturiaethau mynyddig mwy egnïol. Mae'r lleoliadau'n amrywio o Ynys Môn i lawer o ardaloedd ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Dyma ddetholiad o'r teithiau cerdded rydyn ni'n eu cynnig:
Gwarchodfa Natur Tre Ceiri / Yr Eifl - golygfeydd gwych, amrywiaeth o dir a llawer o hanes a bywyd gwyllt
Dinas Emrys - dysgwch am y frwydr enwog rhwng dreigiau wrth gerdded trwy goedwigoedd hynafol a gorffen gyda choffi mewn caffi lleol
Beddgelert o Nantmor - drosodd a thrwy hen ddyffryn mwyngloddio, i Llyn Dinas ac yn ôl ar hyd llwybr lefel isel i Beddgelert i gael hufen iâ wrth lan yr afon!
Ynys Llanddwyn - lleoliad arfordirol syfrdanol ar Ynys Môn lle rydyn ni'n cerdded trwy warchodfa natur i ynys ramantus Ynys Llanddwyn
Llwybr Llechi Eryri - llwybr cymharol newydd sy'n ymdroelli trwy'r diwydiant llechi a chymunedau Gogledd Cymru. Rydym yn cynnig y llwybr cyfan neu mewn rhannau dros ddyddiau penodol. Llwybr gwych lle fydd un o'n tywysyddion yn cyfoethogi'ch profiad.
Teithiau mynydd - ffansi cyrraedd copa neu ardal fynyddig benodol ond ddim yn siŵr sut i gyrraedd yno ac yn ôl yn ddiogel? Bydd ein tywyswyr proffesiynol yn gofalu am y llywio, yn gofalu amdanoch ac yn sicrhau eich bod yn cael diwrnod allan gwych. Mae ardaloedd y Carneddau, Glyderau a'r Wyddfa i gyd ar stepan ein drws.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y teithiau

Please enquire for dates and walks to suit your group. Available throughout the year.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Lluniau