Mae chymhlethdod y Glyderau yn cynnig rhywbeth gwahanol i'r cerddwr rheolaidd. Mae yna opsiynau i geisio sgramblo ar hyd rhai o'r llwybrau mwy poblogaidd a geir ar Tryfan neu Glyder Fawr neu gallwch ddewis daith gerdded heriol sy'n cyfuno gwahanol gopaon fel Elidir Fawr ac Y Garn. Gall y Glyderau ddarparu golygfeydd godidog drosodd i'r Wyddfa, y Carneddau ac i lawr i Nant Ffrancon ond gallant hefyd fod yn anodd eu llywio felly bydd eich tywysydd yn gofalu am hyn wrth i chi fwynhau'r profiad unigryw o deithio dros y creigiau hynafol hyn.

Glyderau


Yn addas i

  • Bobl sydd eisiau taith fwy heriol.
  • Bobl sydd eisiau profiad o tirwedd fwy cymhleth a heriol.

Cyrsiau yn cynnwys

  • Tystysgrif Presenoldeb
  • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
  • Tywyswr gyda phrofiad, cymhwyster ac yswiriant
  • Offer diogelwch grŵp

Crynodeb o’r teithiau

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Teithiau

1 diwrnod

Cost y teithiau

£180

Cymhareb teithiau

1:8

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod

Argaeledd

Ia


Dechrau

Dyddiad dechrau’r teithiau

Dechrau: 12 Oct 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 13 Oct 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 14 Oct 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 16 Oct 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 30 Oct 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 17 Nov 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 18 Nov 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 09 Dec 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 20 Dec 2021 - ( 1 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r teithiau

Gan ddechrau yn Llyn Ogwen rydym yn gwneud ein ffordd i fyny ac i ganol y Glyderau.

Bydd yr union lwybr yn dibynnu ar y tywydd ar y diwrnod ond gallwn gael mynediad i'r tir uwch trwy rywfaint o sgramblo Gradd 1 lle mae angen pen am uchder neu gallwn fynd i fyny trwy'r nifer o lwybrau cerdded sydd ar gael.

Mae'r gost yn gyfradd ddydd gynhwysol sy'n golygu pan fyddwch chi'n archebu, mae'n cael ei archebu ar eich cyfer chi yn unig neu ar eich cyfer chi a hyd at 7 aelod ychwanegol o'ch grŵp. Mae hyn yn golygu, yn wahanol i gwmnïau eraill, ni fyddwn yn canslo eich archeb oherwydd niferoedd annigonol. Rydyn ni'n cadw ein cymarebau'n isel fel eich bod chi'n cael profiad personol o ansawdd ac p'un a ydych chi'n deithiwr unigol neu'n dod â rhai ffrindiau gyda chi, fe wnawn ni'n siŵr eich bod chi'n derbyn gofal. Mae gennym Wobr Llysgennad Aur Eryri ac rydym yn Arbenigwr Ymweliad â'r Wyddfa sy'n golygu ein bod wedi buddsoddi amser ac ymdrech i wella ein gwybodaeth fel eich bod chi'n cael profiad o'r radd flaenaf.

Cysylltwch â ni am ddiwrnodau tywys preifat a gostyngiadau grŵp. Rydym yn cynnig y teithiau cerdded hyn trwy'r haf a'r gaeaf a gallwn drefnu dyddiad sy'n addas i chi.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y teithiau

  • 9yb cyfarfod ger Llyn Ogwen
  • 9yb cychwyn y daith
  • 5yh cyrraedd yn ôl yn Llyn Ogwen

Amseroedd bras yw rhain.

Bydd yr holl fanylion yn cael eu gyrru atoch wedi i chi gwblhau'r ffurflen a thalu.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r teithiau

Gwnaeth daeareg y Glyderau argraff arnaf a ddisgrifiodd Steve ef yn fanwl wrth inni gerdded. Diolch!
Simon, Lloegr

Roedd y tywydd yn ofnadwy ond gwnaeth Steve cwblhau'r diwrnod gyda'i frwdfrydedd a'i hyfforddiant yn ogystal â'i wybodaeth leol. Fyddwn yn dewis Anelu eto.
Mike a Jane, Lloegr


Lluniau