Wyllt grefft teuluol (01/06/2021)

Wyllt grefft teuluol

Sesiwn wyllt grefft bore yma gyda Philippa, Emily a Cameron. Clymu clymau, codi tarps fel llochesi, gwahanol ddulliau tanio, cynnau a diffodd tanau a defnyddio'r llif llifio a chyllell wyllt grefft. Wedi gorffen gyda malws melys yn yr haul!