Sgiliau Mynydd Mai (02/05/2021)

Sgiliau Mynydd Mai

Tywydd gwych drost y penwythnos i David, Richard a Stuart ar ein cwrs 2 ddiwrnod Sgiliau Mynydd. Aethon ni draw i'r Carneddau am y diwrnod cyntaf. O Fethesda cerddon ni trwy Gerlan ac i mewn i Cwm Caseg ac i fyny crib Gogledd Ddwyrain Yr Elen. Roedd Carnedd Llewelyn yn galw ac yna nol lawr trwy Cwm Pen Llafar ac yn ôl i Fethesda. Taith fynydd wych gyda llywio gan ddefnyddio mapiau ar raddfa wahanol, dewis llwybr yn ogystal â phynciau eraill. Uchafbwynt y diwrnod oedd clywed y gog yn ogystal â gweld Mwyalchen y Mynydd. Weithiau gellir gweld y Carneddau yn ddi fywyd ond os ydych chi'n cadw'ch llygaid ar agor, mae llawer i'w weld a'i fwynhau!
Roedd yr ail ddiwrnod ar y Glyderau ac aeth trafnidiaeth gyhoeddus â ni i Ogwen lle gwnaethom anelu at Y Gribin i cael profiad o dir mwy serth ac ehangu ar sgiliau symud y diwrnod cyntaf. Ychwanegodd rhai cawodydd eira ysgafn ddiddordeb ond roedd gwyntoedd isel yn golygu y gallem fwynhau'r profiad o ddefnyddio tir Gradd 1 i gyrraedd y copaon. O Glyder Fawr aethom i lawr trwy Twll Du i Cwm Idwal ac yn ôl i Ogwen.
Cwpl o ddiwrnodau wych, cwmni da, tir mynydd amrywiol, golygfeydd godidog a llawer o sgiliau mynydd!!


Sgiliau Mynydd Mai Oriel