Llyn Rhuthlyn (23/06/2021)

Llyn Rhuthlyn

Taith gerdded i'r ardal uwchben Cwm Prysor gyda grŵp ysgol heddiw. Ymhlith y pynciau i sgwrsio amdanynt roedd y Rhufeiniaid a'r diwydiant rheilffyrdd yn ogystal â natur a bywyd gwyllt! Grŵp gwych ac yn braf archwilio ardal wledig sydd â chymaint o amrywiaeth o hanes a natur.


Llyn Rhuthlyn Oriel