Llwybr Arfordirol Ynys Môn (26/06/2021)

Llwybr Arfordirol Ynys Môn

Tywydd hyfryd ar Lwybr yr Arfordir i'r grŵp heddiw oedd yn codi arian ar gyfer Hosbis Dewi Sant. Ymdrech wych gan bawb i gyflawni'r her 20 milltir o Cemaes i Moelfre. Rydym yn arwain un daith gerdded arall ar hyd y llwybr hwn ym mis Medi ar ran yr Hosbis ac os hoffech chi fod yn rhan ohono yna cysylltwch â'r Hosbis yn uniongyrchol i gadw'ch lle.


Llwybr Arfordirol Ynys Môn Oriel