Helpu natur (01/04/2021)

Helpu natur

Yn ystod gwyliau'r Pasg byddwn yn ceisio rhoi rhywbeth yn ôl i natur. Mae gennym ni gynllun i adeiladu a gosod pum bocs adar yn ogystal ag un blwch wennol ddu, un blwch tylluan frech a blwch cudyll coch (ergyd hir dwi'n gwybod !!). Rydym wedi prynu hadau Beebombs i'w lledaenu o amgylch yr ardd a byddwn yn ymestyn y perlysiau sydd ar gael yn yr ardd. Dyluniwyd ein ardd llysiau eleni i ddarparu ar gyfer natur gyda mwy o flodau haul, gwyddfid a choed ffrwythau a byddwn hefyd yn gadael i rai llysiau fynd i hadu. Bydd ein glaswellt yn cael ei adael i dyfu mewn gwahanol uchderau gyda dim ond y toriad lleiaf a byddwn yn cadw cofnod o'r blodau a phlanhigion newydd sy'n tyfu a ble yn ogystal â'r hyn sy'n ymweld â'r ardd yn ystod y pythefnos. Dechrau dda wythnos yma gyda derbyn y Beebombs ac un blwch adar newydd wedi'i adeiladu a'i roi i fyny!!