Grwpiau ysgol yn yr awyr agored (14/07/2021)

Grwpiau ysgol yn yr awyr agored

Rydym yn falch o ddweud ein bod wedi arwain dros 600 o blant ysgolion cynradd o Ogledd Cymru ar brofiadau awyr agored rhwng Mai a Gorffennaf 2021. Rydym hefyd wedi ymweld ag ysgolion i ddarparu profiadau penodol ar y safle i dros 150 o blant yn amrywio o weithgareddau ar thema'r cwricwlwm i wyllt grefft a natur. Rydym wedi cynyddu nifer y teithiau cerdded i ysgolion i fryniau a mynyddoedd lleol, llawer ohonynt mewn ardaloedd gwledig ac oherwydd y niferoedd bach o ddisgyblion mewn rhai ysgolion mae angen pecynnau ac atebion wedi'u teilwra. Mae grwpiau annibynnol o bobl ifanc fel myfyrwyr coleg milwrol, grwpiau preifat o bobl ifanc a llysgenhadon ifanc lleol hefyd wedi bod yn rhan o'n darpariaeth a'n hymrwymiad i bobl ifanc ac mae ein buddsoddiad yng nghenedlaethau'r dyfodol yn parhau trwy gael dau berson ifanc ar brofiad gwaith gyda ni. Mae hyn er gwaethaf yr heriau a wynebodd pob un ohonom dros y flwyddyn ddiwethaf ac yn arbennig y rhai a wynebodd blant, eu rhieni a'u hathrawon a'r cyrff llywodraethu. Rydym yn falch o'r hyn yr ydym wedi'i gyflawni a chyda archebion ar waith ar gyfer gweddill 2021 ac i mewn i 2022 rydym yn edrych ymlaen at barhau â'n darpariaeth ddwyieithog i ysgolion a phobl ifanc. Diolch enfawr i'r ysgolion am wneud y penderfyniad i gael eu disgyblion yn yr awyr agored, i'r athrawon am eu cefnogaeth yn ystod y gweithgareddau ac i'n staff ein hunain sydd bob amser yn darparu profiad proffesiynol, hwyliog a diogel i bawb.


Grwpiau ysgol yn yr awyr agored Oriel