Diwedd tymor y gaeaf 2021? (13/04/2021)

Diwedd tymor y gaeaf 2021?

Roedd y gaeaf yn dal i fod yn yr Wyddfa heddiw gyda chymysgedd o eira, awyr las, cymylau, copa oer a dyffrynnoedd cynnes. Mae'r llwybrau mynydd yn amlwg yn brysurach gyda fwy o bobl o gwmpas y lle. Mae amodau'r gaeaf yn dal i fod ar lefelau uchel ac mae angen gofal a'r sgiliau i'w rheoli'n ddiogel.