Caru Eryri (11/04/2021)

Caru Eryri

Allan gyda gwirfoddolwyr o Gymdeithas Eryri heddiw fel rhan o'r ymgyrch "Caru Eryri". Wedi'i gynllunio i godi ymwybyddiaeth ymhlith ymwelwyr a phobl leol o harddwch Eryri ond hefyd i ofalu am yr amgylchedd bregus trwy addysg a hefyd dasgau ymarferol fel casglu sbwriel yn yr ardaloedd mwy poblogaidd. Ar hyd llwybr Watkin cawsom heulwen, cawodydd eira a gwynt oer ond werth o er mwyn casglu ddipyn golew o sbwriel, darparu rhywfaint o gyngor diogelwch mynydd perthnasol a mwynhau llwybr tawelach ar yr Wyddfa!


Caru Eryri Oriel