Ardraws Crib Goch (16/04/2021)

Ardraws Crib Goch

Mae rhai dyddiau yn syfrdanol ar y mynyddoedd a heddiw oedd un ohonyn nhw. Gwynt isel, awyr glir a heulwen gynnes felly ardraws Crib Goch ar yr Wyddfa oedd y dewis amlwg. Mae'r llwybr ar gyfer y rhai sydd â phen am uchderau, sydd wedi rhoi cynnig ar sgramblo a thir mwy serth o'r blaen ac sy'n gyffyrddus yn dod o hyd i lwybr mewn tir cymhleth. Nid yw'n llwybr i ddechreuwyr ac i'r rhai sy'n dymuno rhoi cynnig ar sgramblo am y tro cyntaf. Mae hefyd yn aml yn cael ei gamgymryd am un o'r llwybrau strwythuredig i fyny'r Wyddfa, nid yw hynny o gwbl! Fodd bynnag, i'r rhai sy'n gallu mwynhau'r uchder, mae'n cynnig llwybr gwych, sgramblo da, cyfnodau cerdded rhwng rhannau o sgramblo a llwybr parhaus o waelod Bwlch y Moch i Carnedd Ugain, ger copa'r Wyddfa.


Ardraws Crib Goch Oriel