Cwm Idwal i Chwarel Penrhyn

Llawer i'w weld gyda grŵp ysgol heddiw wrth i ni gerdded o Cwm Idwal i Chwarel Penrhyn. Mae blodau wedi dechrau ymddangos mewn niferoedd, gwelwyd...

Sgiliau mynydd undydd

Diwrnod gwych ar y Glyderau ar gwrs sgiliau mynydd undydd. Ogwen, Y Gribin, Glyder Fawr, Y Garn ac yn ôl i Ogwen heibio Yr Hafod. Digon o ymarfer...

Tre Ceiri

Tre Ceiri heddiw gyda grwp ysgol - dysgu am hanes, pobl, ardaloedd gwledig, arfordir, natur, bywyd gwyllt, gwarchodfa natur a llawer mwy! Diwrnod da...

Sgiliau mynydd dau ddiwrnod

Dau ddiwrnod brysur ar ein cwrs Sgiliau Mynydd diweddaraf gyda Elfyn a Llio. I'r Glyderau ar y Dydd Iau a cheisio osgoi y gwynt cryf gyda taith igam...