Mae mentro allan i amgylchedd mynyddig y gaeaf yn dod â gwahanol heriau i amodau'r haf. Nid yn unig y mae'r tywydd yn tueddu i fod yn fwy llym ond mae'r gofynion corfforol hefyd yn fwy. Dyluniwyd ein cwrs i ddysgu'r union sgiliau i'ch helpu chi i gerdded yn ddiogel yn y gaeaf. Byddwn yn dangos i chi sut i gynllunio taith gaeaf. beth i'w wisgo a'i gario a sut i lywio yn y gaeaf wrth ddewis llwybrau diogel.Byddwn yn cwmpasu'r defnydd o dannedd dringo, caib rhew a sut i ddewis dillad ac offer gaeaf. Byddwch yn dysgu am gynllunio taith aeaf, tywydd gaeafol, a datblygu ymwybyddiaeth dda o amodau'r gaeaf a sut maen nhw'n effeithio arnom ni ar y mynyddoedd. Erbyn diwedd y cwrs byddwch chi'n teimlo'n hyderus i gael eich anturiaethau gaeaf eich hun!

Sgiliau Gaeaf


Yn addas i

 • Gerddwyr sydd eisiau dysgu sut i ddefnyddio offer fel cramponau a chaib rhew.
 • Rai sydd eisiau darganfod y fynyddoedd yn ystod y gaeaf.

Cyrsiau yn cynnwys

 • Tystysgrif Presenoldeb
 • Offer technegol
 • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
 • Offer diogelwch grŵp
 • Hyfforddwr cymwys, yswiriedig a phrofiadol

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

1 diwrnod

Cost y cwrs

£70

Cymhareb cwrs

1:8

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod

Argaeledd

Gofynnwch os gwelwch yn dda


Calendr

Dyddiad dechrau’r cwrs

Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r cwrs

Ein cwrs sgiliau gaeaf undydd yw'r ffordd berffaith i ddechrau dysgu am amgylchedd y gaeaf. Wedi'i anelu at gerddwyr bryniau rheolaidd heb fawr o brofiad cerdded yn y gaeaf, os o gwbl, byddwn yn eich tywys gam wrth gam ac yn eich dysgu beth sy'n ofynnol i gadw'n ddiogel a chael hwyl yn y mynyddoedd.

Cysylltwch â ni os nad yw dyddiadau ein cyrsiau yn cyfateb â'ch dyddiadau. Rydym yn aml yn trefnu dyddiadau amgen neu gyrsiau pwrpasol gan fod dyddiadau ein cyrsiau'n adlewyrchu'r tywydd presennol.

Mae llogi caib rhew a dannedd dringo wedi'u cynnwys yn y pris. Bydd angen eich esgidiau gaeaf eich hun arnoch chi.

Cysylltwch â ni i gael cyngor os ydych chi'n ansicr.

Mae angen lefel rhesymol o ffitrwydd ar gyfer y cwrs hwn a dylech fod â phrofiad o gerdded mynydd yn yr haf.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y cwrs

 1. Cyfarfod 9yb (o dan do diwrnod cyntaf)
 2. Trafod offer, dillad, tywydd, gweithdrefnau argyfwng a mordwyo. Bydd ymwybyddiaeth eira a chynllunio taith gerdded aeafol yn cael eu trafod.
 3. Gosod a defnyddio offer gaeaf yn gywir
 4. Taith i dir mynyddig i ymarfer sgiliau gaeaf.
 5. Adborth. Bydd y cwrs yn gorffen oddeutu 5yh.

 

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho

POLISÏAU PREIFATRWYDD, CWCIS A GDPR

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r cwrs

Thanks Steve. Can’t wait for the next one.
Paul Brook, Sir Fon

Winter skills - really enjoyed the day. and learnt so many new skills. Confidence has developed massively! The package is tailored to your needs while remaining on syllabus. Very responsive/professional from the point of making an enquiry. Informal and friendly teaching while maintaining professional standards.I would highly recommend to local people/groups as well as those from afar.
Clara, Wales


Lluniau