Cyfle i wella eich sgiliau llywio ar ein cwrs undydd. Byddwn yn ymdrin â gwahanol fathau o fapiau, sumbolau, technegau, camu, amseru, strategaethau, llywio mewn tywydd gwael, technoleg mapio a dyfeisiau, beth i'w wneud pan fydd yn mynd o'i le a llawer mwy!
Rydym yn throsglwyddo ein gwybodaeth mewn ffordd gyfeillgar ac ymarferol fel eich bod yn cael y gorau o'r cwrs.
Bydd y tir a gwmpesir fel arfer yn gefn gwlad ond yn dibynnu ar lefel y profiad yn y grŵp, efallai y byddwn yn mynd ymhellach i ffwrdd. Y tir y deuir ar ei draws fydd llwybrau troed, bryniau ag adrannau serth a bydd y ddaear dan draed yn arw, gwastad, gwlyb ac weithiau'n greigiog. Mae angen lefel gyffredinol o ffitrwydd ynghyd â dillad ac esgidiau addas. Yn addas ar gyfer dechreuwyr i lefel ganolradd, rydym yn darparu ar gyfer gwahanol lefelau gallu ar y cwrs ac mae ein hyfforddwyr yn arbenigwyr ar sicrhau bod pawb yn derbyn gofal ac yn cael y gorau o'u profiad.

Llywio

Note - the 9/10/21 course is a Welsh language only course.


Yn addas i

 • Rai sy'n dymuno codi hyder wrth ddefnyddio map a chwmpawd.
 • gerddwyr sydd eisiau dysgu sgiliau mordwyo gan gynnwys meddalwedd mapio cyfrifiadurol.
 • gerddwyr sydd eisiau ehangu a gwella eu sgiliau llywio.

Cyrsiau yn cynnwys

 • Tystysgrif Presenoldeb
 • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
 • Offer diogelwch grŵp
 • Hyfforddwr cymwys, yswiriedig a phrofiadol

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

1 diwrnod

Cost y cwrs

£65

Cymhareb cwrs

1:8

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod

Argaeledd

Ia


Calendr

Dyddiad dechrau’r cwrs

Dechrau: 09 Oct 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 17 Nov 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 08 Dec 2021 - ( 1 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r cwrs

Nod y cwrs hwn yw cynyddu eich gwybodaeth a gwella'ch hyder i lywio'n annibynnol. Fe'ch gwneir i deimlo'n gartrefol, gan ddysgu ar gyflymder cyfforddus. Bydd y cwrs yn cael ei gynnal ar y Carneddau, cyfres o fryniau a mynyddoedd uwchben pentref Bethesda. Efallai y byddwn yn ymweld â lleoliadau eraill gerllaw i wneud y gorau o'r tywydd.
Rydym yn cyflenwi mapiau a chwmpawdau i chi eu defnyddio ac mae gennym stoc o ddillad ac offer sbâr rhag ofn ichi anghofio dod ag eitem. Ar ôl i chi archebu byddwn yn anfon rhestr offer a llythyr ymuno atoch gyda gwybodaeth am y diwrnod ac rydym bob amser ar gael i gael cyngor neu sgwrs os oes gennych unrhyw bryderon!

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y cwrs

 1. Cyfarfod am 9yb (o dan do diwrnod cyntaf)
 2. 1 awr o theori.
 3. Trafod mapiau, offer, cynllunio, tywydd, prosesau argyfwng, mynediad a chadwraeth.
 4. Taith ar bryniau lleol i ymarfer mordwyo yn cynnwys dulliau gwahanol, amseru, dod o hyd i lwybrau a defnyddio map a chwmpawd yn effeithiol.
 5. Adborth. Cwrs yn gorffen oddeutu 5yh.

Mae amseroedd ar y mynydd yn rhai bras.

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau eraill a gostyngiadau grŵp.

Fydd manylion llawn yn cael eu gyrru allan ar ôl taliad llawn a chwblhau'r ffurflen.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

 

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho

POLISÏAU PREIFATRWYDD, CWCIS A GDPR

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r cwrs

Diwrnod gwych ar y Carneddau heddiw gyda Steve. Roedd y cwrs llywio yn wych. Dysgais lawer gyda map a chwmpawd ynghyd â gwybodaeth am y mynyddoedd a hanes lleol yr ardal. Byddwn yn argymell yn gryf archebu lle ar un o'r cyrsiau hyn y mae Steve yn ei redeg. Rwy'n edrych ymlaen at fynd ar yr un nesaf. Diolch Steve.
Dafydd

Amazing day out with Stephen yesterday learning essential skills. We were out all day learning how to navigate with a map and compass whilst doing a beautiful walk. Stephen was also excellent in the lead up to the day out by keeping in touch, advising on areas to stay in, recommending a lovely bed and breakfast and even providing pick up service on arrival. All the little things added up to what has been a wonderful experience. I'm going away with lots more confidence on the mountains! Thank you Aim Higher!
Kala SN, England


Lluniau