Mae'r sesiwn blasu hanner diwrnod hon yn berffaith ar gyfer y rhai a hoffai roi cynnig ar ddringo creigiau yn yr awyr agored ac sydd ag ychydig neu ddim profiad blaenorol. Rydyn ni'n cadw ein grwpiau'n weddol fach i sicrhau bod chi'n cael amser cofiadwy yn dringo ar graig. Mae ein holl hyfforddwyr yn gymwysedig, wedi'u hyswirio, yn wybodus ac yn gyfeillgar a byddant yn eich cyflwyno i hanfodion fel ffitio'ch harnais a'ch helmed yn gywir, rheoli rhaffau a gofalu am eich partner dringo, drwodd i roi'r hyder i chi abseilio i lawr wyneb y graig i orffen y sesiwn!

Dringo ar graig


Yn addas i

 • Bobl sy'n dymuno dringo ac abseilio am y tro cyntaf.
 • Bobl sydd eisiau dysgu sgiliau a dealltwriaeth newydd.
 • Grwpiau bach neu deuluoedd.

Cyrsiau yn cynnwys

 • Tystysgrif Presenoldeb
 • Offer technegol
 • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
 • Offer diogelwch grŵp
 • Hyfforddwr cymwys, yswiriedig a phrofiadol

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

1 diwrnod

Cost y cwrs

£135

Cymhareb cwrs

1:4

Yr amser sy’n ofynnol

4 awr

Argaeledd

Ia


Calendr

Dyddiad dechrau’r cwrs

Dechrau: 12 Oct 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 14 Oct 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 18 Nov 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 09 Dec 2021 - ( 1 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r cwrs

Dechreuwn gyda'r holl bethau sylfaenol i sicrhau bod gennych arferion dda yn y sgiliau sy'n ofynnol i ddechrau dringo'n ddiogel. Bydd hyn yn cynnwys y dillad a'r offer, dewis a gofal rhaffau, gwahanol glymau, systemau a dulliau dringo.

Gallwn deilwra'r cwrs i weddu i'ch uchelgeisiau ac mae magu hyder yn rhan fawr o'r sesiwn. Bydd eich hyfforddwr yn galonogol, yn gymwynasgar ac yn brofiadol i sicrhau eich bod yn cael y gorau o'r dydd!

Mae ein holl gyrsiau dringo wedi'u lleoli yn ardaloedd Llanberis neu Gwm Ogwen ond efallai y byddwn hefyd yn newid y lleoliad i weddu i'r tywydd ar y diwrnod.

Mae'r gost yn gyfradd ddydd gynhwysol sy'n golygu pan fyddwch chi'n archebu, mae'n cael ei archebu ar eich cyfer chi yn unig neu ar eich cyfer chi a hyd at 3 aelod ychwanegol o'ch grŵp. Mae hyn yn golygu, yn wahanol i gwmnïau eraill, ni fyddwn yn canslo eich archeb oherwydd niferoedd annigonol. Rydyn ni'n cadw ein cymarebau'n isel fel eich bod chi'n cael profiad personol o ansawdd ac p'un a ydych chi'n deithiwr unigol neu'n dod â rhai ffrindiau gyda chi, fe wnawn ni'n siŵr eich bod chi'n derbyn gofal o safon uchel.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y cwrs

 • Cyfarfod a chyfarch am 9.30yb
 • Dringo ac abseilio
 • Gorffen tua 1yh

Yr holl offer technegol a diogelwch a ddarperir ganddo ni

Cysylltwch â ni am gyrsiau / diwrnodau preifat.

Anfonir manylion llawn ar ôl derbyn eich ffurflen archebu a'ch taliad.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho

POLISÏAU PREIFATRWYDD, CWCIS A GDPR

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r cwrs

Stephen made me feel totally safe throughout the day.So pleased I abseiled down that cliff!
Charlotte


Lluniau